Skip to content

Kurs innen ledelse

Dersom du skal eller nettopp har trådt inn i en lederrolle, hviler et stort ansvar på deg. Du har ikke bare ansvar for deg selv, men også for de under deg. Går ikke alt på skinner innad i gruppen du skal lede, er det du som får på pukkelen. Mestrer du dog noen grunnprinsipper innen ledelse, har du gode forutsetninger for å lykkes.

Kanskje har du allerede en god del ledererfaring, men ønsker å tilegne deg mer kunnskap og motivasjon? Det kan være sunt å utveksle synspunkter med andre erfarne ledere og plukke opp nye impulser. Et kurs i ledelse passer både for grønnskollinger og gamle travere innen ledelse og administrasjon, uansett hva slags type virksomhet de kommer fra, privat som offentlig.

Psykososial HMS

Det har alltid blitt stilt høye krav til ledere, og med tiden har ledernes ansvar blitt stadig mer omfattende. Spesielt har HMS fra et psykososialt perspektiv blitt en viktig ting å ta høyde for, og dette tas opp på dagens lederkurs. Du får lært mer om samhandling mellom mennesker i en organisasjon, og hvilke kjennetegn som vitner om god psykososial HMS.

Det lønner seg å få bli oppdatert på hva Arbeidsmiljøloven har å si om lederes ansvar for å ivareta et godt psykisk arbeidsmiljø. Dette innebærer at ledere og ansatte har gjensidig gode forhold, og at ledere vet hvordan de skal gi motiverende konstruktiv kritikk. Slik blir den såkalte vanskelige samtalen mellom leder og ansatt mer overkommelig for begge parter.

Ledelse gjennom kommunikasjon

Det finnes en balanse mellom enveiskommunikasjon ovenfor medarbeidere og dialog, og på kurs lærer du forskjellen på god og dårlig kommunikasjon. Hva som kjennetegner god dialog belyses, i tillegg at du får en oppfriskning i retorikk med inspirerende, engasjerende og motiverende effekt. Ledere skal kunne kommunisere med medarbeidere på en måte som skaper gode relasjoner, noe som inkluderer lytting.

Dette bidrar til å få den enkelte medarbeider til å føle seg sett, særlig når deres eget kompetansenivå også blir tatt i betraktning. På kurs fokuserer det gjerne på situasjonsbestemt ledelse, som går ut på å lede hensiktsmessig med medarbeideres ferdigheter og motivasjon i tankene. Det finnes fire lederstiler innen dette feltet, og hver og en gås ofte igjennom på kurs i ledelse.

Ledelse med emosjonell intelligens

At leder har høy emosjonell intelligens betyr grunnlag for optimal samhandling og kommunikasjon innad i en virksomhet, og det finnes forskjellige elementer innenfor intelligens emosjonelt lederskap. Dette aspektet av ledelse er et relativt nytt forskningsfelt, og på kurs forsøkes det gjerne å presentere det nyeste av funn og teorier på dette feltet. At det emosjonell intelligens er en avgjørende lederegenskap, er det ingen tvil som.

En leder må ha evnen til å oppfatte andres følelser og se ting fra andres perspektiv, for å kunne bli sett på som en god leder. Det har vært (og kanskje fortsatt er det) altfor lite fokus på dette innad i mange virksomheter, hvilket i verste fall kan redusere det menneskelige hos medarbeidere, noe som igjen fører til at de føler seg lite verdsatt.

Vær en effektiv leder

Der andre ledere har sviktet på dette punktet, kan du som leder gi deg selv en stor fordel ved ikke å forsømme viktigheten av at godt psykososialt miljø på arbeidsplassen. En virksomhet, uavhengig av hva dens virke er, er som et sveitsisk urverk hvor alle biter må være på plass for at alt skal gå riktig vei. Medarbeidere må ses som mennesker.

Vær imøtekommende

Noe du som leder kan sørge for at er på plass allerede før du drar på ditt neste kurs i ledelse, er å gjøre det klart for samtlige medarbeidere at din dør alltid er åpen for dem og at du alltid vil ta deg tid til å snakke med dem. Det vil komme både deg selv, dem og virksomheten til gode.