Skip to content

Hva kjennetegner en god sjef?

Å være en leder eller en sjef er ikke alltid lett. Det er mye en må forholde seg til, og det er mye som skal til for å være en god sjef. Du må blant annet lytte til dine ansatte uansett om det er noe negativt de kommer med, du må lære deg å gi nyttige tilbakemeldinger og sette klare og tydelige retningslinjer, og ikke minst så må du være en hyggelig person og et godt medmenneske.

Lytt til dine ansatte – også til kritikk

Det kanskje mest logiske, men samtidig mest oversette kjennetegnet ved en god sjef – vær en god lytter. Vær en som lytter til sine ansatte både når det gjelder positive og negative ting. Det å lytte skaper troverdighet, og ved å vise at du lytter og ønsker å høre det dine ansatte har å si, så skaper du et miljø hvor de føler at de kan komme å snakke med deg og hvor de føler at de blir tatt på alvor.

Det er selvsagt viktig å lytte til de ansatte også når det de kommer med er negativt. Det er da viktig å gå inn med et åpent sinn og ikke gå rett i forsvar. Prøv å jobbe sammen med dine ansatte for å finne løsninger som fungerer for alle. Prøv alltid å se ting fra deres side også, og forstå hvorfor de føler det slik som de gjør. Dette for at de ansatte skal tørre å komme til deg ved utfordringer.

Sett tydelige krav og retningslinjer

Noe som kjennetegner en god leder er at vedkommende klarer å sette tydelige krav og retningslinjer for sine ansatte. Dette er viktig, slik at alle føler at de har oversikt over hva de skal gjøre, og hva som er deres oppgaver. Dette er også viktig for å forebygge konflikter på arbeidsplassen, noe som gjerne kan oppstå dersom det er usikkerheter rundt hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, eller hvordan det skal gjøres.

Tydelige forventninger gjør at alle sine arbeidsdager vil bli lettere, inkludert sjefen sin ettersom vedkommende kan fokusere på det han/hun trenger å fokusere på, i stedet for å måtte bruke dagene sine på å forklare retningslinjer og misforståelser som kunne ha vært unngått. Det er også viktig at dette er tydeliggjort når det kommer til avvik. Når retningslinjene er klare er det mye lettere å vite når de har blitt brutt eller om noen ikke følger dem.

Gi gode tilbakemeldinger

En viktig kvalitet hos en god sjef eller en god leder er at vedkommende vet hvordan han/hun skal gi tilbakemeldinger. Du må vite både hvilke typer tilbakemeldinger du skal gi og hvordan du skal gi dem på en best mulig måte. For at tilbakemeldinger skal ha noen som helst effekt, så må de inkludere både hva som er gjort feil, hvorfor det er feil, og hvordan det egentlig skal gjøres eller hvordan det kan forbedres.

For at en tilbakemelding skal være effektiv må den også gis på en skikkelig måte der ingen føler at de blir angrepet eller rakket ned på. En tilbakemelding skal være veiledning og tips, og ikke bare hakking på noe som gjøres galt. Personen må også få vite hvordan det egentlig skal gjøres – det hjelper ikke å få vite at en gjør noe feil dersom en ikke får vite hva en kan gjøre for å gjøre det bedre.

Vær generelt hyggelig

Det å være en generelt hyggelig person kan få deg utrolig langt i livet. Så lenge du behandler dine ansatte pent, og med forståelse og omsorg, så vil de se på deg som en snill person og da vil de automatisk ønske å jobbe bedre med deg og hjelpe deg mer når det trengs. Dersom du er der for dem og hjelper dem på en hyggelig måte, så kommer de til å gjøre det samme tilbake.