Skip to content

Å studere ledelse – det du må vite!

Å studere ledelse byr på et spennende og variert spekter av ulike emner som du kan ha god nytte av både i ulike jobbsammenhenger og i ulike arenaer i privatlivet. Du kan velge blant annet økonomi, administrasjon og organisasjon som noen hovedemner. Fagområdet dekker også emner som arbeidspsykologi, strategi og markedsføring, samt flere ulike fordypningsemner. Det er mulig å både ta årsstudium eller bachelor i emnet ledelse. Valget er ditt. Har du lyst til å kombinere studiet med et opplevelsesrikt år i utlandet, samtidig som du fordyper deg i emnet, er også det fullt mulig gjennom blant annet organisasjon KILROY.

Som leder har du flere ulike, varierte og spennende oppgaver i en organisasjon. Det handler ikke bare om å være en god administrator innenfor ulike områder, men også å fungere som en god veiledning og inspirasjon for de ansatte. Du skal ikke bare kunne din egen jobb, men du skal også vite hva andre skal gjøre, kunne gi de klare instruksjoner og følge opp at de ulike jobber og oppgaver blir utført. Du har gjerne det overordnede ansvaret for resultater, men også for feil som oppstår. I tillegg handler jobben din som leder langt mer om menneskene bak jobben, heller enn om jobben som blir gjort.

Hva kjennetegner en god leder?

De fleste har nok hørt begrepet «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Et begrep som er noe misvisende i forhold dagens samfunnsutvikling og lederrolle. Det er også en stor forskjell på en god leder og en dårlig sjef. En leder skal lede organisasjonen, bedriften eller firmaet fremover. Vedkommende ser fellesskapet og den felles framdriften. En sjef ser ofte på sin rolle med litt andre øyne enn selve fellesskapet i en bedrift. Det er også viktig at en leder har et godt grep om sine egne verdier og kan vise en tydelig rollefigur, noe som ikke alltid er like enkelt i et fellesskap med mange ulike personligheter.

Dette er også noen av årsakene til at en bred og variert utdanning innenfor området ledelse er så viktig. Det handler om å ha en god oversikt over de ulike økonomiske områdene så vel som å lede en flokk med ulike ansatte og personligheter på rett vei mot et felles mål. Noe som ikke alltid er like lett å håndtere. Det kan være mange ulike meninger og personligheter i både store og små grupper med ansatte. Da er det viktig å kunne håndtere en viss porsjon arbeidspsykologi. Det handler om et godt arbeidsmiljø der alle føler seg verdsatt og inkludert, selv om det er ulike arbeidsoppgaver som blir utført.

Kan du bli en god leder uten utdannelse?

Det er mulig å studere ledelse på flere ulike høyskoler og universiteter i Norge, og som allerede nevnt, du har også mulighet til å ta et år og eller flere godkjente studieår i utlandet med dette spennende og varierte fagområdet. Valget er ditt. Selv om der finnes flere ulike studietilbud i fagfeltet ledelse, er ikke det ensbetydende med at du blir en god leder. Det handler også om personlighet og medmenneskelige evner og relasjoner. Det er ikke sikkert den beste lederen har den lengste utdannelsen. For å si det på en annen måte, du blir ikke en god sykepleier bare ved å studere sykepleie.

En god leder kan være en god leder uten lang akademisk utdannelse. Det handler også som nevnt, om menneskelige relasjoner, og til og med også om livserfaring. Å kunne skape et godt arbeidsmiljø er et av de viktigste stikkordene for en god leder, og det å skape et godt miljø rundt seg handler mye om personlighet. Selvfølgelig er det et pluss å ha andre basiskunnskaper med i bagasjen når du inntar en lederrolle, både innenfor økonomiske områder så vel som markedsføring, men det å ha en generell positiv innflytelse på arbeidsgruppen er ikke noe en akademisk utdannelse nødvendigvis kan klare å gi.